2017 LYS Konuları

(LYS) LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI KONULARI
2016-2017 LYS EDEBİYAT KONULARI
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)
Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinelr
Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)
Tarih İçinde Türk Edebiyatı
Destan Dönemi Türk Edebiyatı
İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)
Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)
Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)
Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)
Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler
Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
   
2016-2017 LYS MATEMATİK KONULARI
Sayılar Binom
Sayı Basamakları Olasılık
Bölünebilme İstatistik
OBEB-OKEK İkinci Dereceden Denklemler
Rasyonel Sayılar Karmaşık Sayılar *(1)
Basit Eşitsizlikler Parabol
Mutlak Değer Polinomlar
Üslü Sayılar Mantık
Köklü Sayılar Modüler Aritmetik
Çarpanlara Ayırma Eşitsizlikler
Oran Orantı Logaritma
Denklem Çözme Diziler
Kümeler Seriler
Fonksiyonlar Limit ve Süreklilik*(2)
Permütasyon Türev*(3)
Kombinasyon İntegral*(4)
*(1)Karmaşık Sayıların Kutupsal Gösterimi kaldırıldı
*(2)Limitte 0/0 ve sonsuz/sonsuz dışındaki belirsizlik türleri kaldırıldı
*(3)Ters Trigonometri fonksiyonlarının türevi ve integrali kaldırıldı
*(4)İntegralde Hacim hesabı kaldırıldı
   
2016-2017 LYS GEOMETRİ KONULARI
Doğruda ve Üçgende Açılar Daire
Dik ve Özel Üçgenler Prizmalar
Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar Piramitler
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen Küre
Üçgende Alanlar Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
Üçgende Açıortay Bağıntıları Vektörler-1
Üçgende Kenarortay Bağıntıları Doğrunun Analitiği
Üçgende Eşlik ve Benzerlik Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları Uzay Geometri
Çokgenler Dönüşümlerle Geometri
Dörtgenler Trigonometri
Yamuk Çemberin Analitiği
Paralelkenar Genel Konik Tanımı (Dış Merkezlik)
Eşkenar Dörtgen – Deltoid Parabol
Dikdörtgen Elips
Çemberde Açılar Hiperbol
Çemberde Uzunluk  
   
2016-2017 LYS COĞRAFYA I-II KONULARI
Doğal Sistemler Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
Beşeri Sistemler Çevre ve Toplum
Mekansal Sentez Türkiye Ekonomik Faaliyetler
   
2016-2017 LYS TARİH KONULARI
Tarih Bilimi Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
İlk Türk Devletleri Atatürk’ün Ölümü
İslam Tarihi ve Uygarlığı Yüzyılın Başlarında Dünya
Türk-İslam Devletleri İkinci Dünya Savaşı
Türkiye Tarihi Soğuk Savaş Dönemi
Beylikten Devlete (1300-1453) Yumuşama Dönemi ve Sonrası
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600) Küreselleşen Dünya
Arayış Yılları (17. Yüzyıl) Türklerde Devlet Teşkilatı
Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl) Türklerde Toplum Yapısı
En Uzun Yüzyıl (1800-1922) Türklerde Hukuk
1881’den 1919’a Mustafa Kemal Türklerde Ekonomi
Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi Türklerde Eğitim
Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler Türklerde Sanat
Türk İnkılabı  
   
2016-2017 LYS FİZİK KONULARI
Fizik Bilimine Giriş Kırılma ve Renkler
Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi Merceler ve Aydınlanma
Tork Elektrostatik
Ağırlık Merkezi Elektrik Alan- Elektriksel Potansiyel ve İş
Basit Makineler Yüklü Parçacıkların Hareketi
Madde ve Özellikleri Elektrik Akımı ve Devreler
Sıvıların Kaldırma Kuvveti Temel Dalga Bilgileri
Basınç Yay Dalgaları
Isı ve Sıcaklık Su Dalgaları
Genleşme Ses ve Deprem Dalgaları
Doğrusal Hareket Manyetizma
Bağıl Hareket Elektromanyetik İndüksüyon
Dinamik Sığaçlar
Atışlar Alternatik Akım ve Transformatör
İş Enerji Dalga Mekaniği (Kırınım-Girişim-Doopler)
Dönme Hareketi Elektromanyetik Dalgalar
Basit Harmonik Hareket Fotoelektrik ve Comptpn Olayı
İtme-Momentum Özel Görelilik
Kütle Çekimi -Kepler Kanunu- Büyük Patlama Atom Modelleri
Işık ve Gölge Atom Altı Parçacıklar
Düzlem Ayna Radyoaktivite
Küresel Aynalar Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
   
2016- 2017 LYS KİMYA KONULARI
Modern Atom Teorisi Kimyasal Denge
Kimyasal Hesaplamalar Sıvı Çözeltilerde Denge
Gazlar Kimya ve Elektrik
Sıvı Çözeltiler Karbon Kimyasına Giriş
Kimya ve Enerji Organik Bileşikler
Tepkimelerde Hız Hayatımızdaki Kimya
   
2016-2017 LYS BİYOLOJİ KONULARI
Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler İnsanda üreme ve Gelişme
Organik Bileşikler Mendel Genetiği
Hücre Kan Grupları
Madde Geçişleri Cinsiyete Bağlı Kalıtım
DNA-RNA Biyoteknoloji, Evrim
Protein Sentezi Solunum
Enzimler Fotosentez
Canlıların Sınıflandırılması Kemosentez
Ekoloji Sistemler
Hücre Bölünmeleri Duyu Organları
Eşeysiz-Eşeyli Üreme  
   
2016-2017 LYS FELSEFE KONULARI
Mantık Konuları Sosyoloji Konuları
Mantığa Giriş Sosyolojiye Giriş
Klasik Mantık Birey ve Toplum
Mantık ve Dil Toplumsal Yapı
Sembolik Mantık Toplumsal Değişme ve Gelişme
Psikoloji Konuları Toplum ve Kültür
Psikoloji Bilimini Tanıyalım Toplumsal Kurumlar
Psikolojinin Temel Süreçleri  
Öğrenme Bellek Düşünme  
Ruh Sağlığının Temelleri