2017 YGS موضوعات

(YGS) YÜKSEÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI KONULARI
2016-2017 GÜNCEL TÜRKÇE MÜFREDATI
Sözcük Anlamı Yazım Kuralları
Söz Yorumu Noktalama İşaretleri
Deyim ve Atasözü Sözcüğün Yapısı
Cümle Anlamı Sözcük Türleri
Cümle Yorumu Fiiller
Paragrafta Anlatım Teknikleri Sözcük Grupları
Paragrafta Konu-Ana Düşünce Cümlenin Ögeleri
Paragrafta Yapı Cümle  Türleri
Paragrafta Yardımcı Düşünce Anlatım Bozukluğu
Ses Bilgisi  
2016-2017 GÜNCEL MATEMATİK MÜFREDATI
Önemli Not: Müfredat değişikliği ile beraber 9. ve 10. Sınıf temel dersleri teşkil ettiği için daha önceleri LYS konusu olan birkaç konu YGS ye dahil olmuştur Konular yayınevleriyle iletişime geçilip 2017 YGS kitaplarından temin edilmiştir. Farklı sitelerdeki konulara itibar etmeyiniz
Sayılar Problemler
Sayı Basamakları Kümeler
Bölme ve Bölünebilme Fonksiyonlar
OBEB-OKEK Permütasyon
Rasyonel Sayılar Kombinasyon
Basit Eşitsizlikler Binom
Mutlak Değer Olasılık
Üslü Sayılar İstatistik
Köklü Sayılar 2. Dereceden Denklemler
Çarpanlara Ayırma Karmaşık Sayılar
Oran Orantı Parabol
Denklem Çözme Polinomlar
2016-2017 GÜNCEL GEOMETRİ  MÜFREDATI
Doğruda ve Üçgende Açılar Eşkenar Dörtgen – Deltoid
Dik ve Özel Üçgenler Dikdörtgen
Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar Çemberde Açılar
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen Çemberde Uzunluk
Üçgende Alanlar Daire
Üçgende Açıortay Bağıntıları Prizmalar
Üçgende Kenarortay Bağıntıları Piramitler
Üçgende Eşlik ve Benzerlik Küre
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
Çokgenler Vektörler-1
Dörtgenler Doğrunun Analitiği
Yamuk Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller
Paralelkenar  
2016-2017 GÜNCEL COĞRAFYA MÜFREDATI
DOĞAL SİSTEMLER MEKANSAL BİR SENTEZ:TÜRKİYE
Doğa ve İnsan Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri Türkiye İklimi ve Özellikleri
Coğrafi Konum Türkiye’nin Doğal Varlıkları
Harita Bilgisi Türkiye’de Yerleşme, Nüfus ve Göç
İklim Bilgisi  
Yerin Şekillenmesi KÜRESEL ORTAM:BÖLGELER VE ÜLKELER
Doğanın Varlıkları Bölge Türleri ve Sınırları
  Konum ve Etkileşim
BEŞERİ SİSTEMLER Coğrafi Keşifler
Beşeri Yapı  
Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği ÇEVRE VE TOPLUM
Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları Doğa ile İnsan Arasındaki Etkileşim
Geçim Tarzları Doğal Afetler
2016-2017 GÜNCEL TARİH MÜFREDATI
Tarih Bilimine Giriş 18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Yakınçağ Avrupası(1789….)
Eski Türk Tarihi En Uzun Yüzyıl(1800-1922)
İslam Tarihi 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
Türk-İslam Devletleri(10-13. yüzyıllar) 1. Dünya Savaşı
Türkiye Tarihi(11-13. yüzyıllar) Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
Beylikten Devlete(1300-1453) Kurtuluş Savaşında Cepheler
Dünya Gücü Osmanlı Devleti(1453-1600) Türk İnkılabı
Yeniçağ Avrupası(1453-1789) Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Türk Dış Politikası
Arayış Yılları(17. yüzyıl)  
2016-2017 GÜNCEL FİZİK MÜFREDATI
Fizik Bilimine Giriş Işık ve Gölge
Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi Düzlem Ayna
Basit Makineler Küresel Aynalar
Madde ve Özellikleri Kırılma ve Renkler
Sıvıların Kaldırma Kuvveti Merceler ve Aydınlanma
Basınç Elektrostatik
Isı ve Sıcaklık Elektrik Akımı ve Devreler
Genleşme Temel Dalga Bilgileri
Doğrusal Hareket Yay Dalgaları
Dinamik Su Dalgaları
İş Enerji Ses ve Deprem Dalgaları
2016-2017 GÜNCEL KİMYA MÜFREDATI
Kimya Bilimi Kimyasal Tepkimeler
Atom ve Yapısı Kimyanın Temel Yasaları
Periyodik Sistem Maddenin Halleri
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Karışımlar
Asitler-Bazlaar ve Tuzlar Endüstride ve Canlılarda Enerji
Bileşikler Kimya Her Yerde
2016-2017 GÜNCEL BİYOLOJİ MÜFREDATI
Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler Ekoloji
Organik Bileşikler Hücre Bölünmeleri
Hücre Eşeysiz-Eşeyli Üreme
Madde Geçişleri İnsanda üreme ve Gelişme
DNA-RNA Mendel Genetiği
Protein Sentezi Kan Grupları
Enzimler Cinsiyete Bağlı Kalıtım
Canlıların Sınıflandırılması