Temel Yetenekler Testi

Temel Yetenekler Testi

 

Temel Yetenekler Testi 9-11

 

  • Yüksek Öğretime Yönlendirmede kullanılabilecek bir ölçme aracı olan Temel Yetenekler Testi 9–11 öğrencilerin dört akademik alandaki yeteneklerini belirleyerek meslek seçiminde gerçekçi kararlar vermelerine yardımcı olmak amacıyla yapılmıştır. TYT 9-11 uygulamasına Lise 1. sınıftaki istekli olan öğrenciler 10’ar kişilik gruplar halinde katılmıştır.

 

  • Uygulama sonuçları grafiksel hale getirilerek mesleki rehberlik grup çalışmasıyla yapılmıştır. Yıl içinde Temel Yetenekler Testi 9-11 uygulaması ve mesleki rehberlik çalışmaları sürdürülecektir.

 

  • Yeteneklerin yanında ilgi, kişilik, tutum ve değerlerini de tanımanın, insanı tanımada bir bütün olduğu düşünülerek, öğrenciyi yönlendirmede yetenek testlerinin yanında diğer ölçme araçlarını ve gözlemleri de dikkate almayı gerekli kılmaktadır.