2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Oryantasyon Programı

Oryantasyon yeni bir duruma alışma, adapte olma sürecidir. Kendileri için yeni bir ortama ve eğitim öğretim kademesine başlayan öğrencilerimiz belirli bir acemilik yaşayabilirler. Oryantasyon programımızla öğrencilerimizin bu acemilik sürecini kısa ve kolay atlatmasını sağlamaktayız.
Oryantasyon Programıyla;
Yeni kayıt yaptıran veli ve öğrencilerimizin zihinlerinde okulumuz ile ilgili hiçbir belirsizliğin kalmaması.

  • Okulun kısa tarihçesi, gelişimi, öğretmen ve öğrenci durumu ve uygulanan program hakkında bilgiler verilmesi.
  • Okulumuzun fiziksel durumu, ders dışı etkinlikleri, rehberlik ve psikolojik danışma ve akademik başarı oranları hakkında bilgi verilmesi.
  • Okulumuza yeni kayıt yaptıran öğrencilerin kurum kültürüne entegrasyonunun hızlandırılması.
  • Öğrencilerimizin üst sınıflardan Akran Asistanları yardımıyla birbirleriyle tanışması ve kaynaşmasının sağlanması.
  • Seminerler, söyleşiler ve tanıtım gezileri yoluyla yeni kayıt yaptıran öğrencilerimize geniş bakış acısı kazandırılması amaçlanmaktadır.

Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde bir okul geleneği haline gelmiş olan; bilgilendirme, bilinçlendirme ve adaptasyonun sağlandığı program sonunda öğrencilerimizin yeni eğitim öğretim yılına büyük bir azim ve enerji ile başlayacağı önceki yıllarda gözlenmiş bir gerçektir.

9-14 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen oryantasyon programına 09 Eylül 2018Pazar günü Veli Toplantısı ile başlanmıştır. 10 Eylül 2018 Pazartesi itibarı ile öğrencilerimizle uyum süreci etkinliklerine başlamış bulunmaktayız.