Laboratuvarlar

Laboratuvarlar

”Deney bir gözlüktür, onun sayesinde daha iyi görürüz.”

Henrik Ibsen

Geçmişte, şimdide ve gelecekte yaşanmış, yaşanan ve dahi yaşanacak olan olayların özüne, sebep-sonuç ilişkilerine, kendinden önceki ve sonrakilere olan benzerlerine ve de onların sair ilintilerine baktığımızda, aslında dünyanın bir denemeden; deneyip yanılmadan ya da deneyip bulmadan ibaret olduğunu hayretler eşliğinde idrak ediyoruz. İnsanın içindeki ve dışındaki          faktörlerin birlikte veya ayrı ayrı hedef olayın merkezine sökün etmesi, bunun karşısında insanoğlunun bu faktörleri hem kendi hem de diğer insanların deneyimlerinden kalma bilgi kapsülleri ve davranış modelleriyle beraber belli kriterler ışığında tasnife tabi tutması, sonuca yani karar verme anına tesir eden başlıca etmenler olarak dikkat çeker. Hayatın ta kendisinden böyle bir tecrübe edinen insanın fen başta olmak üzere hemen hemen tüm ilim dallarında deneysel yaklaşımı bir düstur olarak görmesi hâliyle kaçınılmaz olmaktadır.

Okul laboratuvarımız, öğrencilerin teoride öğrendiklerini pratikte tatbik etmelerine fırsat tanıyan son derece modern ve teknolojik bir altyapıyla oluşturulmuş âdeta küçük çaplı bir bilim merkezi gibidir. Bilgisayar destekli deney malzemeleri, fen bilimleri araç-gereçleri, hijyenik, güvenlikli ve kontrol edilebilir yapısı, yenilikleri ve gelişmeleri takip eden öğretmenleri ve gerçek bir uygulamaya imkân tanıyan potansiyeliyle bu alanda çalışmak ve üretmek isteyen öğrencilerimizin ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayacak bir donanıma sahiptir. Laboratuvar ortamında en çok dikkat ettiğimiz hususların başında ise herhangi bir aksiliğe mahal vermemek adına ortam ve malzeme kullanımının muhakkak bir gözetmen veyahut da ilgili öğretmen tarafından takip edilmesini sağlamak gelmektedir. Zira bilimsel deneyler keyifli olduğu kadar belli oranlarda risk de içermektedir ve bizim için öğrencilerimizin güvenliği ve sağlığı her şeyden önce gelir.