Velilere

İnternet Bağımlılığı

İNTERNETLE YAŞAMAK!

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gittikçe hızlandığı ve teknolojinin aynı hızla günlük yaşamımıza girdiği düşünüldüğünde cep telefonları, bilgisayarlar ve internet teknolojilerinin yaşamımızdaki vazgeçilmez yeri ve önemi bir kez daha açıkça görülebilmektedir. İnsanlığın en önemli buluşlarından birisi de bilgisayar ve internet olmuştur. Yaşamımızda istenilen bilgiye anında ulaşabilme, bilgi paylaşımını sağlayabilme gibi getirdiği kolaylıklar insanlık için önemli bir hizmet olmuştur. İnternet sayesinde insanlık önemli mesafeler kat etmiştir.

Ülkemizde son 15 yılda önemli bir noktaya gelen internet kullanıcı sayısını her gün artmaktadır. Birçok yeni şeyler gibi bunu da kullanılması gerektiği gibi kullanılmadığını ortada. Öyle bir noktaya doğru gidiliyor ki; faydası kadar zararları tartışılmakta. Yine insanlık kendisine hizmet etmesi için ürettiği bir şeyi yine kendisine zarar verecek hale getirmiştir. Bu bir hayvan terbiyecisinin eğittiği hayvanın kendine zarar vermesi gibi.

15–20 yıl önce ihtiyaç duymadığımız bu gelişme artık olmazsa olmazlarımız arasına girmiştir. Bilgisayar ve internet hayatımızın her anını meşgul etmiş durumda. Hatta evimizin en önemli eşyalarından birisi haline gelmiş bulunmakta.

Muhabbetin, selamlaşmanın, haberleşmenin, bilgi paylaşımının vb bir çok faaliyetin evimizde cansız bir nesne vasıtasıyla cereyan ettiği bir durum almıştır. Ziyaretlerin ve bayramlaşmanın bir e-postaya denk geldiği bir dönemi yaşamaktayız. 30 yaş üzeri insanlar için bu değişime uyumda zorlanmışızdır. Kendimiz bu duruma uyum sağlamaya çalışırken çocuklarımızı da bu dünyanın merkezine ister istemez itmiş bulunmaktayız. Ve çocuklarımız bu yenidünyanın içinde yapayalnız ve kontrolsüz kalmışlardır.

UZUN SÜRELİ KULLANIM…

Birçok kişi bilgisayar kullanırken nasıl oturduğunu çoktan unutmuş, gözleri ekrana kilitlenmiş, sırt öne eğilmiş, eller klavye ya da fare üstünde saatlerini bilgisayar başında geçirmekte; sonunda gözlerde yanma, boyun kaslarında ağrı ve sertleşme, elde uyuşukluk, genel yorgunluk gibi şikayetler ortaya çıkmaktadır. Bu aşırı bilgisayar kullanımı ve çalışma alışkanlıkları sonucu bazı bedensel bozukluklar ve sorunlar gelişir.

Günümüz gelişmiş teknolojilerinden olan bilgisayar ve internet kullanımının yaşamımızda istenilen bilgiye anında ulaşabilme, bilgi paylaşımını sağlayabilme gibi getirdiği kolaylıklar yanında çok sık kullanımından kaynaklanan bir çok problemi de beraberinde getirmekte olduğu bilinen bir gerçektir. Özellikle okul çağındaki gençlerde oldukça sık görülen, psikolojik ve bedensel gelişimlerini, sosyal ilişkilerini olumsuz yönde etkileyerek akademik başarılarını da düşüren aşırı şekilde internet/bilgisayar kullanımı bireyin hem akademik hem de kişisel gelişimini negatif yönde etkilemekte, kişiyi bağımlı hale getirmektedir. Dünyada “internet bağımlıları” merkezi kurulmaya başlandı. Artık yeni bir bağımlılık çeşidiyle karşı karşıyayız.

İsterseniz hem kendimizi hem de çocuklarımızı bilgisayar ve internet bağımlılığı konusunda test edelim:

 • Her gün Internet’e bağlanmak, bağlı iken zamanın farkında olmamak, sorulduğunda ise inkâr ediyor muyuz/mu?
 • Herkese mail adresi, msn adresi, sohbet odası adları vs. vermek veya dağıtmaya çalışıyor muyuz/mu?
 • İnternet dışı uğraşlara ilginiz/ilgisi kaybolmuş mu?
 • Sosyal faaliyetlerde azalma, dostları tarafından anlaşılamama duygusu, Spor faaliyetlerinden uzaklaşma ve kondisyon kaybı yasıyor musunuz/ mu?,
 • İş ve akademik verimlilik düşmesi yaşanıyor mu?
 • Sürekli uykusuz kalma ve yorgunluk hali var mı?
 • Alışverişlerin Internet üzerinden yapıyor musunuz/ mu?
 • Aile fertlerine yeterli zamanı ayıramama nedeni ile aile bağları zayıflıyor mu?
 • Günlük yaşamdaki diğer iş ve kişilerin, çevrimiçi yaşama engel olduğu düşüncesi hâkim mi?
 •  Bilgisayar kullanımı nedeniyle eşler arasında ya da çocuk ile aile arasında anlaşmazlık ve sorun çıkıyor mu?

Yukarıdaki 10 maddenin geneline kendiniz yada çocuğunuz hakkında “Evet” sayısı fazla ise size kötü haberimiz var. Siz bağımlılık riski ile karşı karşıya bulunmaktasınız. Bu konuda en kısa zamanda bir uzmandan yardım almalısınız.

Anne ve babalar internet kullanımında çocukları üzerinde belli bir kontrolü sağlamak istemektedirler. Ancak bunu yapmada özellikler keskin olunmaması gerekir. Çünkü öğrencileri dışarıda bekleyen bir başka tehlike bulunmaktadır. İnternet Kafeler. Bu ortamları olabildiğince kullanılmaması uygun olacaktır. Eğer kullanma zorunluluğu var ise temiz ve internet güvenliğine önem veren cafeler tercih edilmeli.

Bilgisayar ve internetten kurtulmanın artık imkansızlığını yaşıyoruz. Bundan kurtulmaktan ziyade bununla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Hayatımıza olumlu katkılar sağlamak elimizde.

Bunun için anne ve babalar bilgisayar konusunda bilgilerini arttırmaları kendi yararlarına olacaktır. Genel sörf kurallarını öğrenmesi bile çocuklarının yönlendirmede ve takipte etkili olacaktır.

Öneriler:

 • İnternete giriş ve çıkış saatleri için çizelge yapılarak belirlenmeli ve bu kurallara uyulmalıdır. (Bkz; örnek anlaşma)
 • Gençlerin internetten nasıl faydalanmaları gerektiği öğrenmelidirler, belirli amaçla internet ve bilgisayar kullanmalıdırlar.
 • Arkadaşlarına sosyal ortamlarda daha fazla zaman ayırmaları sağlanmalıdır.
 • Sosyal aktiviteler sinema, tiyatro, müze, sportif faaliyetler zaman ayırmalıdır.
 • Arkadaşları ile internet dışı yollarla iletişim kurması özendirilmelidir.
 • Aileler gençlere daha fazla (kaliteli) zaman ayırmalı, sorunları ile ilgilenmelidir.
 • Okul ve arkadaş çevreleri hakkında bilgi almak üzere gençle sohbet etmeli hoşlandığı, ilgi duyduğu konular ile kaygı ve sorunlarını aile ile konuşması için teşvik edilmelidir.
 • İnternette iken gençlerin genellikle hangi sitelere girdiklerini öğrenmek, eğilimleri hakkında fikir verebilir. Bilgisayar ve Internet hakkında konuşmak faydalı olabilir.

BİRİLERİ PARA VE GÜÇ İÇİN HER ŞEYİ MUBAH HALE GETİRİYOR. ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK BİZİM ELİMİZDE.

OKUL AİLE İŞBİRLİĞİNE ÖNEM VERMELİSİNİZ…

REHBERLİK HİZMETLER