Kütüphane

Kütüphane

Okul kütüphanesi, öğrenciyi bilgiyle tanıştıran, bilgiyi analiz etme ve eleştirisel düşünme becerisini kazandıran bir araştırma kütüphanesidir. Okul içinde kurulması zorunlu bir mekan olarak yer almasından çok, çağdaş eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.

Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Kütüphanesi’nin amacı; bilimsel bilgiyi, dünyanın her yerinden yaşayabilecek, geleceğin liderleri olarak yetişecek öğrencilerimizin, onları yetiştiren öğretmenlerimizin, velilerimizin, okulumuzda görevli personelimizin ihtiyaçları doğrulturunda en sağlıklı biçimde seçmek, sağlamak, sınıflamak ve hizmete sunmaktır.

Çağdaş eğitimin gereği olarak okul kütüphanemiz, kullanıcılarımıza modern bir çalışma ortamı sağlayarak kitaplar, ansiklopediler ve süreli yayınlar yanında bilgi teknolojileriyle de hizmet vermektedir.

Ezbere eğitimden uzaklaşmak adına bilimsel proje çalışmaları, ders sunumları, derslerin kütüphane ortamında aktif olarak işlenmesi ve ödevler için kütüphane sürekli olarak kullanılmakta, ihtiyaç duyulan yayınlar sağlanmaktadır. Hedefimiz okul kütüphanesine uygun, ders programlarını destekleyen, öğrencinin araştırma ve okuma zevkine yönelik yeni ve bilimsel yayınlarla kütüphanemizi geliştirmektir.

Her yaş grubundan kullanıcıya hizmet verebilecek kapasitede olan kütüphanemizde kullanıcılar açık raf düzeni içinde “Dewey Onlu Tasnif Sistemi”ne göre sınıflandırılmış kütüphane materyallerinden serbestçe yararlanabilir. Grup çalışma odaları ile birlikte yaklaşık 385 m2 alan üzerine kurulmuş olan kütüphanemizde kullanıcılara yönelik olarak; Oryantasyon (kütüphane kullanımı konusunda verilen eğitim) hizmeti, danışma hizmeti, ödünç verme hizmeti, çıktı hizmeti ve fotokopi hizmeti verilmektedir.

Kütüphanemizde Eylül 2020 tarihi itibarıyla 20.000 adet basılı ve kitap dışı materyal bulunmaktadır. Öğrencilerimizin bağımsız olarak kullanabilecekleri 4 adet bağımsız oda bulunmaktadır. Öğretmen öğrenci ve velilerimiz 9:30-20:30 saatleri arasında kütüphanemizden faydalanabilir.Ödünç alma sisteminden yararlanabilir.