Rehberlik Servisi

Rehberlik Servisini Tanıyalım

Sevgili Öğrenciler ve Sayın Veliler,

Bu bilgiler rehber öğretmeninizi ve rehberlik servisini tanıtmak, rehberlik servisine bakış açınızı oluşturarak bu hizmetlerden daha çok faydalanmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Okul rehberlik hizmetlerinin esasını oluşturan rehberlik kavramına genel bir bakış açımızın olabilmesi için önce “rehberlik nedir?” sorusuna cevap bulmamız gerekmektedir. Rehberlik; bireyi tanımak, bireyin kendi kendisini tanımasına yardımcı olmak, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitesini geliştirmesi, çevreye uyum sağlaması ve böylece kendini gerçekleştirebilmesi için ilgili profesyonel kişilerce bireye yapılan sistematik yardımdır.

Rehberlik hizmetleri bütün öğrencilere açıktır. Tüm öğrenciler bu hizmetten yararlanabilir. Rehberlik hizmetleri sadece uyum sorunu gösteren veya başarısız olan öğrencilere değil, kendini tanıma, geliştirme ihtiyacı olan herkese açıktır.
Rehberlik hizmetlerinden yararlanabilmenin ilk şartı gönüllülüktür. Birey görüşme için istekli, sorunlarını açmaya ve yardım almaya hazır olmalıdır. Bunun için de karşılıklı güven sağlamak gerekir. Rehberliğin bir diğer temel ilkesi gizliliktir. Gizlilik ilkesi, rehber öğretmen ve öğrenci arasında geçen konuşmaların kesinlikle bir başka kişiye aktarılmaması demektir. Yapılan görüşmeler hakkında öğrencinin izni alınmadan bir başkasına bilgi vermek veya yorum yapmak rehberliğin amacı ve rehberliğin anlayışıyla bağdaşmaz.

Rehberlik, öğrencinin yapamadığını onun yerine yapmak veya bireye doğrudan yapılan tek yönlü bir yardım değildir. Olayların nedenleri ve sonuçları hakkında karşılıklı tartışılarak, öğrencinin önüne farklı seçenekler sunulur. Seçim yapabilmesi için yol gösterilir. Öğrenci bu seçeneklerden içerisinden birini kendi isteği ve iradesi ile seçme hakkına sahiptir.
Kendini gerçekleştirmekte olan öğrenci, kim olduğunu bilirken, kim olabileceğini de fark ederek tutarlı bir görüşe sahip olur. Geleceğe dönük, kendine saygı duyan ve kendini olduğu gibi kabul eden bir kişilik gelişecektir.

Rehberlik servisinin işlevi öğrencinin kendini gerçekleştirmesine olumlu katkılar sağlayıp, yardımcı olmaktır.