Okulumuzda Rehberlik

Okulumuzda Rehberlik

Okulumuzda rehberlik servisi Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Hizmetler Yönetmeliği kapsamında çalışmalarını yürütmektedir. Bu çalışmaların yanında;

Okula yeni başlayan öğrencilerin tanımak için rehberlik servisimiz tarafından geliştirilen “Öğrenci Tanıma Formu” kapsamlı sorulardan oluşturulmuştur. Bu formu sınıf rehber öğretmeni okula yeni başlayan öğrenci ile bire bir görüşerek aldığı bilgiler ışığında doldurmaktadır.

Okula yeni başlayan öğrencilere yönelik olarak rehberlik servisimiz tarafından geliştirilen “Beklenti Belirleme Anketi” eğitim öğretimin ilk ayında uygulanır. Böylece öğrencilerin okulla ilgili beklentileri ve ilk izlenimleri hakkında bilgi alınır. Anket ayrıca okula yeni kayıt yaptıran öğrencilerin gelecek yaşamları hakkındaki planları konusunda bilgi edinilmesini sağlar.

Beklenti belirleme anketi uygulanan öğrencilere dönem sonunda rehberlik servisimiz tarafından geliştirilmiş olan “Durum Değerlendirme Anketi” uygulanarak görüş ve önerileri takip edilir.

Okulumuza yeni kayıt yaptıran öğrenci velileri ile rehberlik servisi tarafından organize edilen küçük gruplarla toplantılarda ebeveyn tutumları ve okul başarısında anne baba rolleri konusunda bilgiler verilir. Okulumuz rehberlik servisi tarafından geliştirilmiş olan “Veli Beklenti Belirleme Anketi” uygulanır.

Projektif bir yöntem olan “Cümle Tamamlama Testi” okulumuz öğrencilerinin özellikleri göz önüne alınarak onlara özel olarak rehberlik servisimiz tarafından geliştirilmiştir.

Okulumuzda Rutin Olarak Uygulanan Bireyi Tanıma Teknikleri Şunlardır:

 • Öğrenci Tanıma Formu (okulumuz rehberlik servisi tarafından geliştirildi.)
 • Beklenti Belirleme Anketi (okulumuz rehberlik servisi tarafından geliştirildi.)
 • Otobiyografi
 • Veli Beklenti Belirleme Anketi (okulumuz rehberlik servisi tarafından geliştirildi.)
 • Durum Değerlendirme Anketi (okulumuz rehberlik servisi tarafından geliştirildi.)
 • Çalışma Davranışı Değerlendirme Ölçeği
 • Başarısızlık Nedenleri Anketi
 • Mesleki Eğilim Belirleme Testi
 • Burton Dikkat Testi
 • Cümle Tamamlama Testi (okulumuz rehberlik servisi tarafından geliştirildi.)
 • Temel Yetenekler Testi 9-11
 • Öğrenci Yıl Sonu Değerlendirme Anketi (okulumuz rehberlik servisi tarafından geliştirildi.)
 • Öğretmen Yıl Sonu Değerlendirme Anketi (okulumuz rehberlik servisi tarafından geliştirildi.)

Rehberlik Hizmetleri Panosu

Öğrencilere akademik ve kişisel gelişmelerini sağlama yolunda ışık tutacak yazılar geniş görsel içeriklerle beraber rehberlik hizmetleri panosunda yer almaktadır. Pano her ayın ilk haftasında güncellenmektedir.

Öğrenci Takip Sistemi Projesi

AMAÇ: Öğrencilerin akademik performanslarını sürekli yüksek tutmak.

iÇERİK: Ders öğretmenleri tarafından belirlenen kriterler başlık alınarak hazırlanan öğrenci takip formları 15 günlük periyotlarla öğrencilerin akademik performanslarını ders öğretmenleri tarafından değerlendirilip doldurulur. Rehberlik servisine verilir. Değerlendirme analizde eksi kırmızı renkli (1) yarım artı (2) ve artı (3) ile sembolleştirilir. Rehberlik servisi, değerlendirme analizlerinin genel skorunu hazırlar. Eğitimin tüm paydaşlarına ulaşması için internet sitesinde yayınlanır. Ayrıca bir çıktısı sınıf panosuna asılır ve sınıf rehber öğretmenine verilir. Teşvik amacıyla hiç eksisi olmayan öğrenciler okulun tüm katlarında bulunan dijibortlarda ilan edilerek başarılarının devamı dilenir.

PROJENİN OLUŞUM SÜRECİ: 2008-2009 eğitim öğretim yılında Okul Müdürü başkanlığında yapılan zümre toplantılarında öğrencilerin sınavlara yakın dönemdeki ders çalışma düzeninin dönem içinde çalışmalarıyla aynı düzeyde olmadığı tespiti yapıldı. Aynı yıl Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulu Toplantısında gündeme alınan bu sorun hakkında yapılan görüşmelerde 15 günlük periyotlarla takip çizelgesi yapma kararı alındı. Okul idaresi, rehberlik servisi ve ders öğretmenleri arasındaki yapılan mükerrer görüşmeler neticesinde 2008-2009 eğitim öğretim yılı ikinci döneminden itibaren Öğrenci Takip Sistemi uygulanmaktadır.

KAZANIMLAR: Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde yaklaşık 2,5 senedir uygulanan Öğrenci Takip Sisteminin gözlenen yararları şöyledir:

 • Öğrenciler derse katılma, ödev yapma , kitap okuma , test çözme vb.. yani başarılı bir öğrenci olmak için kendilerinden beklenenler hakkında net bilgi sahibi olmuştur.
 • Veliler, öğrencilerin akademik performansları hakkında internet sitesinden 15 günlük periyotlarla haberdar olup, eksilerin nedenleri konusunda üzerine düşeni yapmada gayret içine girmişlerdir. (test kitabının eksik oluşu, sağlık durumu gibi…)
 • Öğrenciler arasında tatlı bir rekabet ortamı doğmuştur. Artı sayısını çoğaltma amacıyla öğrenciler gayret içine girmişlerdir.
 • Ödev yapma davranışını alışkanlık haline getirememiş öğrenciler formda rahatlıkla görülebildiğinden bu konuda bilgi sahibi olan okul idaresinden sınıf öğretmenine birçok kişi öğrenciye bu konuda hatırlatmalarda bulunmaktadır.
 • Yazılı yoklama sonrası, düşük not alan öğrencilere eğitsel rehberlik yapılırken öğrenci takip formu referans alınmaktadır. Öğrencilerden başarı için yeni sınavlara kadar ders öğretmenleri tarafından belirlenmiş olan kriterler konusunda hassasiyet istenmiştir.

Mesleki Rehberlik Gezileri

Öğrencilerimizin yüksek öğretim görme konusunda motivasyonlarını desteklemek ve üniversitelerin bölümlerini tanıtmak amacıyla rehberlik servisi tarafından mesleki rehberlik gezileri düzenlenir. Öğrencilerimizden gelen taleplerde dikkate alınarak aşağıda adı geçen üniversitelere mesleki rehberlik gezileri düzenlenmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi…