Mevzuat

MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

NOT : Ortaöğretim kurumlarının eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilgili iş ve işlemlerini düzenleyen 11 Yönetmelik ve 4 Yönerge’ de yer alan mevzuat hükümleri sadeleştirilip güncellenerek MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ adı altında 07 Eylül 2013 tarih ve 28758 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin yayımlanmasıyla aşağıdaki Yönetmelik Yönergeler yürürlükten kaldırılmıştır:

 • Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği,
 • Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği,
 •  Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği,
 • Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği,
 • Milli Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliği,
 • Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği,
 • Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliği,
 • Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliği,
 • Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği
 • Millî Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği
 • Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik,
 • Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi,
 • Anadolu Öğretmen Liseleri Öğrencilerinin Uygulamaları İzleme Etkinlikleri Yönergesi,
 • Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Uygulamalarına İlişkin Yönergesi,
 • Meslekî ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulamasına İlişkin Yönerge,