Sınıflar

Sınıflar

”Önce bizler binaları şekillendiririz, sonra onlar bizleri şekillendirir.”

Hathaway

Okullar, içeride ve dışarıdaki toplumsal, kültürel, teknolojik ve ekonomik gelişmeleri yakından izleyip belli bir disiplin dâhilinde özümseyerek genç nesillere aktaran ve böylelikle toplumun gelişimine katkıda bulunan dinamik yapılardır.

Anahtar kelime olarak niteleyebileceğimiz dinamizmin sağlanmasındaki en mühim unsur ise okul içindeki fiziki mekânlardır. Bu mekânlar, öğretmen-öğrenci ilişkisinde insanileşerek, hem öğretmen hem de öğrenci için yaşanılır bir çevre oluşturma misyonunu üstlenirler. Okul hayatının büyük bir bölümünün geçtiği yer olan sınıflar, öğrenciye çalışma zemini ve ders yapma olanağı tanıdığı, onların öğrenme aktivitelerinin arzu edilen duruma gelmesinde gerekli olacak duygu yoğunluğunu ortaya çıkardığı, farklı amaçlara hizmet  edebilecek esnekliğe sahip olduğu ve öğrencilere sınıfta elde ettikleri kazanımları doyasıya yaşatacak estetik değerleri barındırdığı müddetçe bir anlam ifade eder. Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi de, 24 kişiyi geçmeyen ve her türlü teknolojik donanıma sahip, öğrenci ve öğretmen arasındaki etkileşimin standardını üst düzeyde tutacak kıvamda kurgulanmış, akıllı tahta sistemi sayesinde öğrenciye görsel ve interaktif öğrenme fırsatı, öğretmene ise etkili zaman kullanımı imkânı sunan ve yine öğrencilerin aidiyet hislerini kuvvetlendirecek şekilde tasarlanmış sınıflarıyla eğitim-öğretim hayatına ayrı bir mana katmaktadır.

Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi sınıflarının tamamı akıllı tahta ile donatılmış olup, maksimum 24 öğrenci kapasitelidir. Fatih Projesi kapsamında kurulan İnteraktif bir öğrenme süreci oluşturan etkileşimli tahta sistemi bütün sınıflarımızda bulunmaktadır. Öğretmenlerin ders zamanını en verimli şekilde kullanmalarına olanak sağlarken müfredat konuları interaktif olarak işleniyor. Etkileşimli tahta, öğretmenlere ve öğrencilere zaman kazandırdığı gibi, görsel materyal kullanarak işlenen konuların öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. Her öğrencimize ait sınıflarda kendilerine ait dolapları bulunmaktadır. Sağlıklı bir sınıf ortamı eğitim ve öğretimin ana unsurlarındandır. Bire bir yüz yüze eğitimin hedef alındığı okulumuzda çağdaş eğitime olanak sağlayan 29 adet derslik mevcuttur.