Müzik Odası

Müzik Odası

”Müzik, bu âlemdeki hayatı ve dengeyi mümkün kılan nizam ve ahengin seslendirilmesidir.”

Prof. Bjorn Merkur

Müzik eğitimi, erken yaşlarda verildiğinde, soyut düşünebilme ve akıl yürütebilmede kullanılan sinir bağlantılarının oluşumunu  hızlandıran ve çocukların düşünme kabiliyetlerini artıran bir özelliğe sahiptir. Yine yapılan araştırmalar neticesinde günde on on beş dakika müzik dinleyen yetişkinlerde de soyut düşünebilme kabiliyetinin olumlu yönde etkilendiği tespit edilmiştir. Belli bir sırada zincirleme düşünebilme kabiliyeti, hem bilimde hem de müzikte önemli bir maharettir. Müzik eğitimi alan çocuklar, sinir bağlantılarını kolaylıkla organize edebilen esnek  beyinlere sahip olmaktadırlar. Beynin korteks bölgesindeki desenlerin oluşması, müzik ve eğitim yoluyla doğrudan etkilenmektedir. Müzik dinleme ve piyano çalmayı öğrenme, aynı zamanda çocukların matematik ve fen derslerini kavrama kabiliyetlerini belirgin seviyede artırmaktadır. Anaokulu ve ilkokul müfredatlarında verilen müzik eğitimi de matematik zekâsını ve kişilik gelişimini olumlu yönde etkilemektedir. Bizim kültürümüzde de müziğin insan sağlığına etkileri üzerine çalışmalar yapılmış ve hatta çeşitli makamlar kullanılarak geliştirilen tedavi yöntemleri bulunmuştur. Hülasa müziğin ve ritmin hayatımızdaki yeri ve önemi yadsınamayacak derecededir. Bu bilgiler ışığında Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak öğrencilerimizin hem ruhi hem de fiziki gelişimlerine katkı sağlamak, farklı entelektüel birikimlere sahip olmalarına zemin hazırlamak ve hayatlarına yeni bir soluk, farklı bir renk katmak amacıyla piyano, keman, gitar, ud, davul başta olmak üzere bazı enstrümanları tecrübe edebilecekleri ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirebilecekleri odalar oluşturduk. Deneyimli ve yetenekli öğretmenler gözetiminde bu müzik odalarında çalışmalarını sürdüren çocuklarımız, yaşam kalitelerini ve standartlarını yüksek tutma, boş vakit kavramını dimağlarından söküp atma adına ciddi mesafeler kat ederken bizlerin de geleceğe daha bir ümitle bakmamıza vesile oluyorlar.