Revir

Revir

Okul Sağlık Hizmetlerinin Amaçları:

  • Okullarda, sürekli ve geniş kapsamlı hizmet verebilecek Sağlık Bakım Ünitesi kurarak, “Eğitim Tıbbı” olarak adlandırılan önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetleri sunmak,
  • Öğrencilerin sağlıklı yaşamalarını ve yetişmelerini sağlayarak, başarılarını yükseltmek,
  • Öğretmenlerin, görevlerini etkin bir biçimde yürütebilmeleri için gerekli sağlık önlemlerini almak,
  • Muhtemel hastalıkların erken teşhisi yoluyla olumsuz etkilerini azaltmak ve yayılmalarını önlemek,
  • Okulu bütün yönleriyle “sağlıklı yaşama” uygun bir halde tutmak,
  • Acil durumlarda, ilk aşamada yapılması gereken sağlık hizmetlerini kaliteli biçimde vermek.