Arapça Münazara Yarışması

Ülkelerinde yaşanan siyasî ve sosyal sorunlardan dolayı ülkemize gelmek zorunda kalmış öğrencilerin okumuş oldukları Özel Milletlerarası Lise öğrencileri arasında öğrencilerin Arapça dilinde okuma, yazma, konuşma, dinleme, anlama ve dilbilgisi; özgün fikir üretebilme ve karşılaştıkları problemlere çözüm bulma; farklı görüşleri istatistikî bilgilerle savunabilme, mantık yürütme, tezler ortaya koyma ve antitezler üretme; özgüven duygularını ve toplum içinde kendilerini ifade edebilme beceri ve yeteneklerini destekleme ve geliştirme amaçları doğrultusunda Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı, Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Akdem İstanbul Dil Eğitim kurumları işbirliğinde Arapça Münazara Yarışması düzenlenecektir.

Milli eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tensipleriyle 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan yarışma için 20.02.2020 tarihinde İstanbul genelindeki 21 Milletlerarası okulun katılımıyla planlama toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şaban KURT, Okul Müdürümüz Mahmut YELEK, Akdem İstanbul Genel Müdürü Muhammed AĞIRAKÇA ve Arapça koordinatörlerimiz iştirak ederek süreç ile alakalı bilgilendirmelerde bulunmuşlardır.