Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri

11 Aralık 2023 tarihinde Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, tarih ve kültürle yoğrulmuş bir deneyim için 27 kişilik bir grupla bir araya geldi. Bu öğrenci heyeti, geçmişimizin izlerini sürmek ve derinlemesine bir tarih anlayışı kazanmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri’ni ziyaret etti.

Öğrenciler, Osmanlı Devleti’ne ait resmi evrakları gözlemleyerek, geçmişin belgeleri aracılığıyla Osmanlı yönetim yapısını daha yakından kavramaya çalıştılar. Arşivdeki belgeler, öğrencilere tarihi olayların, politik kararların ve toplumsal değişimlerin ardındaki gerçekleri anlamak için bir pencere sunarken, Osmanlı İmparatorluğu’nun idari sistemini detaylı bir şekilde inceleme fırsatı da buldular.

Öğrenciler, arşivdeki belgelerin üzerinden geçerken sadece geçmişin tozlu sayfalarına bakmakla kalmadılar; aynı zamanda bu deneyimlerini güçlendirmek ve paylaşmak adına kendi içlerinde bir bağ kurmaya da çalıştılar. Ziyaretin ardından öğrenciler, elde ettikleri bilgileri sınıflarında ve okul çevresinde paylaşarak tarihle olan bağlarını güçlendirmeyi hedeflediler.

Bu ziyaret, öğrencilere tarih öğrenimini sınıf dışına taşıma fırsatı verirken, onlara geçmişlerini daha kapsamlı bir bakış açısıyla değerlendirme şansı sundu. Aynı zamanda, bu tür etkileşimlerin genç nesillerin tarih bilincini geliştirmede kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, tarih ve kültür mirasına olan duyarlılıklarını artırmaya yönelik bir adım attılar.