Vuslat-9

Yıl içerisinde başarı ve verim düzeylerimizin artması için öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yeni bir soluklanma imkânı olarak sunulan sömestr tatilinin hemen ardından yeni bir sayımızla daha huzurlarınızdayız. Ülkemiz genelinde büyük bir hevesle başlayıp da çok fazla adım atamadan soluksuz kalan pek çok dergiyle kıyaslandığında, okulumuza ve okulumuzun etki alanına sunulmak üzere hazırladığımız Vuslat’ımızın 9.sayısı ile sizlere merhaba diyor olmak bizler için büyük bir kıvanç vesilesidir. Şunu belirtmeliyim ki dergimizin her bir sayısında öğrencilerin azim ve heyecanlarını bir kez daha gözlemlemek, geleceğin mimarları olan gençlerimize duyduğumuz güveni her bir sayımızda biraz daha artırıyor. Bu sayımızda sizleri yine dolu dolu bir içerikle selamlıyoruz. Bir kez daha dünya tarihinin saklı kalmış sayfaları, İslam tarihinin ibretler sunan karakterleri, tozlu kütüphane rafları ve gençliğimizin ilgi alanlarını teşkil eden sağlık, spor, kültür, edebiyat gibi pek çok farklı dünyanın eser ve unsurları arasında verimli bir seyre çıkıyoruz. İslam kültürünün Anadolu’da önemli bir parçası haline gelen Mevlid-i Nebi kültürümüzün yanı sıra Vuslat’ımızın 9.sayısında İslam bilim tarihinin önemli üstadlarından Ahmed bin Musa’nın mekanik ilmine katkılarını, rüyalarımızın bilmediğimiz detaylarından insanlar ve hayvanlar arasında yaşandığı rivayet edilen Emu savaşını, Osmanlı’da İstanbul’un gündelik yaşantısından Filibeli Ahmet Hilmi’nin hayal âlemini, Tolstoy’un hayatı sorgulayan eserlerinden yapay zekânın toplumdaki yerine kadar bu sayımızda pek çok ilginç konuyu farklı yönleriyle keşfetmek mümkün. Bu yazıların yanı sıra zaman ve boşluk üzerine gençlerimizin derin tefekkürlerini sunan yazıları da dimağımıza yeni satırlar ekliyor. Öğrencilerimizin sanat eğilimlerinin belirlenmesi ve yetenekleri doğrultusunda eser üretmeye teşvik edilmesine çokça önem verdiğimiz okulumuzda, sanatçıların ibretlik hayatları da bizlere ışık tutmaya devam ediyor. Sanat hayatına 18 yaşında yani öğrencilerimizin eğitimlerini sürdürmekte olduğu bir çağda başlayan ressam Cemal Toy’un tecrübe ve birikimleri bu noktada gençlerimiz için büyük bir önem arz ediyor. Malumu olduğu üzere Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2018 yılında vefat eden Fuat Sezgin Hocamızın hatırasını yaşatmak ve emeklerini takdir edebilmek için 2019 yılı Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı olarak ilan edilmişti. Bu yılın ilk sayısında Fuat Hocamızın aziz hatırasını da anıyor ve onun İslam Bilim Tarihi uğruna geçirdiği uykusuz gecelerini anlayıp idrakimiz elverdiğince takdir etmeye çalışıyoruz. Ümit ediyoruz ki Vuslat okuru ve yazarı olan gençlerimizden de nice Fuat Sezginler yetişir ve yazı hayatına dergimiz vesilesiyle başlayan gençlerimizden nice Müslüman Bilim İnsanları ortaya çıkar. Ancak bunun yolunun, gerektiğinde Fuat Hocamız gibi günde 17 saat çalışmaktan ve onca farklı dili öğrenmekten geçtiğini de unutmamalıyız. Yeni sayımızın ve yeni eğitim ve öğretim dönemimizin hayırlara vesile olmasını dilerim.