Gelecek Tasarımı Projesi (GETAP)

Uludağ’da “Gelecek Tasarımı Projesi”nin ilk uygulamaları için 19-20 Şubat 2017 tarihleri arasında öğrencilerimiz ve mezunlarımız bir araya geldi.

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr Şener BÜYÜKÖZTÜRK ve Gazi Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölüm Başkanı Prof. Dr Yaşar ÖZBAY ve ekibi tarafından geliştirilen kariyer yönlendirmede kapsamlı bir online sistem olan ORBİS Akademi Rehberlik Sistemi analiz sonuçları neticesinde oluşturulan öğrenci grupları ile “Gelecek Tasarımı Projesi” (GETAP) kapsamında çalışma gruplarımız Bursa-Uludağ’da bir araya geldi.

“Gelecek Tasarımı Projesi” kapsamında öğrenci ve mezun gruplarımız ORBİS Akademiden Cahit ŞİMŞEK ve Okul Psikolojik Danışmanımız Gülçin YAVAŞ ile birlikte takım çalışması aktiviteleriyle sosyodrama uygulamalarında aktif katılımcı oldular. Uygulamalar sırasında, takım ruhunu oluşturma, karar verme, hafıza güçlendirme yöntemleri, ekip çalışmasında başarı kriterleri gibi hususlarda öğrencilerimiz deneyimlerini arttırmış oldu.

Proje Kapsamında öğrencilerimizin kişisel niteliklerinin güçlendirilmesinin ilk adımı olarak, Proje Geliştirme Ekiplerinin buz kırıcı etkinliklerinin yanında, takım halinde karar verme ve hareket etme becerilerinin yerleştirilmesi sağlanmış ve uygulamalar sonundaki çıkarımlarını grupla paylaşmaları yolu ile faklı fikirlerden bütünsel yaklaşıma ulaşma egzersizleri yapılmıştır.

Öğrenci ve mezunlarımız İstanbul-Uludağ yolu boyunca da aralarındaki ünsiyeti güçlendirecek sohbetler edip, “Geleceğini Tasarla Projesi” ile ilgili de fikir teatisinde bulunmuşlardır.