İlim Uğruna : Bir Eserin Oluşum Serüveni

22 Ekim 2018 Pazartesi günü İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal AYBAKAN okulumuzu ziyaret etti. Sosyal Bilimler kulübümüzün konferans serileri Prof. Dr. Bilal AYBAKAN’ın İlim Uğruna : Bir Eserin Oluşum Serüveni konulu konferansı ile başladı.