İlk İzlenim Toplantıları

Okulumuza yeni kayıt olan hazırlık sınıfları ve tüm ortaokul velilerimizle her sınıf seviyesinde ve şubeler bazında ayrı ayrı olmak üzere ilk izlenim toplantıları düzenlendi.
Veli Psikoeğitim Programı ile başlayan toplantılarda, Ders öğretmenlerimiz tarafından, öğrencilerimizin hem derslerde hem de sosyal becerilerinin gelişiminde daha başarılı olmaları için alınması gereken ön tedbirler üzerinde duruldu.
Eğitimin en önemli paydaşları arasındaki işbirliğinin desteklenmiş olduğu toplantılarda kurum kültürüne ilişkin uygulamalar hakkında da bilgi verildi.