İslam Kültür ve Medeniyeti Konferansları

İslam Kültür ve Medeniyeti Konferanslarının 2.sini 07/12/2021 tarihinde okulumuz konferans salonunda 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahsin Görgün hoca ile gerçekleştirdik. Tahsin hoca Modern Dünya’nın İslamiyet’in doğuşu ile ortaya çıktığını, bu durumun batılı oryantalistlerden başta I. Kant olmak üzere bir çok filozof tarafından kabul gördüğünü, hukuka dayalı devlet gücünün Osmanlı ile sağlandığını ancak 19. yüzyıl ortalarından itibaren batı emperyalizmi ile hukuka dayalı devlet organizasyonlarının istilaya uğradığını, bu durumun tekrar İslam ile dünyaya hakim olacağını örneklerle öğrencilerimizin istifadesine sundu. Seminerimiz öğrencilerin soruları, Tahsin Hocanın tatmin edici cevapları ile sona erdi.