Kitap Okuma Seferberliği

Öğretmenler Kurulunda kararlaşıp, genel veli toplantısında velilerimizin manevi desteği alınarak ve öğrencilerimizle hedef birliğine varılarak okulumuzda 23.12.2013 tarihi itibariyle “KİTAP OKUMA SEFERBERLİĞİ”ni başlatmış bulunuyoruz.Gelişmiş ülkelerde yılda ortalama 20 kitap okunurken bu sayının ülkemizde sadece 7 olduğu bilinmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından yayımlanan analize göre ülkemizde Ortaöğretim Öğrencilerinin yaklaşık %89’unun kitap okuma alışkanlığının bulunmadığı tespit edilmiştir. Öğretmenler üzerinde yapılan araştırmada ise ayda bir kitap okuyan öğretmenlerin oranın ancak %5 civarında olduğu söylenebilir. Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilerimizin bir ömür sürecek kitap okuma alışkanlıklarını kazanmalarını sağlamak amacıyla her gün kitap okuma saatinde tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimiz aynı anda kitap okuyoruz.Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen “Türkiye Okuyor Kampanyası” kapsamında okulumuzda başlattığımız “Kitap Okuma Seferberliği”yle öğrencilerimizin kelime hazinelerini geliştirerek doğru ve etkili konuşmalarını desteklemek, kitap okuma alışkanlığı edinmelerini sağlayıp genel kültürlerini arttırmalarıyla ülkemizin toplumsal ve kültürel kalkınma sürecine ivme kazandırmaya katkı sağlamak gayesindeyiz.

Birçok yüksek öğretim kurumunda dahi bulunmayan zengin bir kitap arşivine sahip okulumuzda kütüphanemizin istatistiksel verileri ışığında, “Kitap Okuma Seferberliği”nin başladığı 23.12.2013 tarihi öncesinde öğrencilerimizin haftada ortalama 26 kitap ödünç aldıkları görülmektedir. “Kitap Okuma Seferberliği” ile bu sayı 81’e yükselmiştir. Bu istatistiksel verilerden anlaşılmaktadır ki; Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde geniş bir okur kitlesi oluşmuş ve öğrencilerimiz kitap okumayı bir zevk ve alışkanlık haline getirmeye başlamıştır.