Koordinasyon Toplantısı

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına Hazırlanma sürecindeki son sınıf öğrenci velileri ile 21 Eylül 2019 Cumartesi günü koordinasyon toplantısı düzenlendi. Programa yoğun katılım gösteren velilere, öğrencilerin akademik gelişimleri ve geçmiş yıllardaki başarıların analizleri ile son sınıfta okulda verilen eğitimin içeriği-niteliği aktarılırken, öğrencilerin hedeflerine ulaşmaları için eğitimin paydaşlarına düşen roller konuşuldu. Programda görüş ve önerileri alınan velilerin, deneme sınav sonuçları ve ders öğretmeni görüşlerini yakından takip etmelerini sağlayacak yapının mahiyeti ile ilgili hatırlatmalarda bulunuldu.