Mahmud Celaleddin ÖKTEN Hocayı Ziyaret

21 Kasım 2022 günü okulumuzdan bir grup öğrenci ile İmam Hatip Okulları kurucusu ve İstanbul İmam Hatip Mektebinin ilk Müdürü Mahmud Celaleddin ÖKTEN hocayı vefatının 61. Sene-i Devriyesinde Edirnekapı şehitliğindeki kabri başında andık. Ömrünü Kur’an-ı Kerim’in hadimliğini adayan ve Celal Hoca olarak anılan Mahmud Celaleddin ÖKTEN 1882’ de Trabzon’da doğup ilk ve orta öğrenimini bu şehirde tamamladıktan sonra 1905 yılında geldiği ve yükseköğretime başladığı İstanbul Darülfünun ‘dan 1911 yılında mezun oldu. Aynı okulda Arapça ve Din dersleri eğitimi veren Celal Hoca aynı zamanda hafız idi. Çeşitli okullarda Fransızca öğretmenliği de yapan Celal Hoca 1947’de emekliye ayrıldıktan sonra 1951’ de öncülüğünü yaptığı İmam Hatip Okullarının yeninden kurulmasında büyük emek sarf edip İstanbul İmam Hatip okulunun da iki yıl müdürlüğünü deruhte etmiştir. 21 Kasım 1961’de ahirete irtihal eden Celal Hocanın mezarı başında okuduğumuz aşrı şerifleri ruhuna hediye eyledik. Allah rahmet eylesin.