Mesleki Rehberlik Hizmetleri

Mesleki Rehberlik Hizmetleri Programı kapsamında okulumuz 11. ve 12. Sınıf öğrencileri 13-14 Şubat 2020 de İstanbul Teknik Üniversitesi, 13 Şubat 2020 tarihinde Galatasaray Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesini de ziyaret ederek üniversitelerin eğitim imkanları ve bölümleri hakkında kapsamlı bilgiler edinmişlerdir. Tanıtım programı düzenlenen üniversitede öğrenim gören okulumuzun mezunları ile bir araya gelen öğrencilerimizin yüksek öğretime karşı motivasyonları desteklenmiş oldu.