Mesleki Tanıtım Gezisi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesini, Okulumuz 11. sınıf öğrencileri 03.10.2019 tarihinde ziyaret ederek kendileri için düzenlenen tanıtım programında, tıp mesleğinin çalışma koşulları, imkanları ve eğitim süreci ile ilgili kapsamlı bilgiler edindiler.
Tanıtım programında öğrencilerimiz, mesleki rehberlik kapsamında, Tıp fakültesi özelinde sordukları soruların cevaplarını konunun uzmanlarından almış oldular. Ayrıca tıp fakültesini kazanmak için gereken akademik performans konusunda somut örnekleri dinleyen öğrencilerimiz, bu tanıtım program ile yüksek öğretim sınavına hazırlanma sürecindeki motivasyona destek bulmuş oldular.