Model OIC 2019 Programı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde, Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Beyoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı ve İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu ile işbirliği içerisinde 12-15  Nisan 2019 tarihleri arasında  ikincisi düzenlenen ve 4 gün süren “İslam Bilim Tarihi Işığında Geçmişin İhyası Geleceğin İnşası”  temalı MODEL OIC 2019 (Model İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi ) programı sona ermiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde de vurguladığı üzere öğrencilerimizin yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi, analitik düşünme ve sorunlara çözüm üretebilme melekesinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirmiş olduğumuz sempozyumumuzda 2019 Fuat Sezgin yılı olması hasebiyle  “İslam Bilim Tarihi Işığında Geçmişin İhyası Geleceğin İnşası” teması işlenmiştir.

İslam İşbirliği Teşkilatına üye olan 56 ülkeden lise seviyesindeki öğrenciler ile birlikte ülkemizdeki Arapça ve İngilizce hazırlık sınıfı bulunan Anadolu İmam Hatip Liseleri, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri, Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve özel okul öğrencilerinden oluşan  224 delege katılmış olup, öğrenciler arasında gerçekleştirilen bu sempozyum vesilesi ile katılımcı öğrencilerin dünyanın ve İslam coğrafyasının sorunlarına dair farkındalık ve duyarlılıklarının arttırılabilmesi, temsil ettikleri ülkenin politikaları çerçevesinde çözüm önerileri sunabilmesi amaçlanmıştır. Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonunda da vurguladığı üzere öğrencilerimizin yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi, analitik düşünme ve sorunlara çözüm üretebilme melekesinin geliştirilmesine katkı sağlamak,  da zirvenin hedefleri arasındadır. Ayrıca programın mevzuatı açısından dünyada benzersiz bir kurgu içermesi ve kardeşlik duygularına en çok ihtiyaç duyduğumuz mevcut dönemde sosyokültürel etkisi bakımından da büyük bir önem arz etmektedir.

Bu minvalde Sempozyum Danışma Kurulunca İslam ülkelerinin mevcut durumu ve geleceğine yönelik alt konular belirlenmiştir. Komitelerde belirlenen konular delegeler tarafından İngilizce ve Arapça olarak sunular halinde tartışılmış, bu süreçte öğrencilerce tespit edilen sorunlar gündeme getirilerek, çözüm yolları ortaya konmuş ve sempozyumun sonuç bildirgesi oluşturulmuştur.

13 Nisan 2019 Cumartesi günü İnsan Hakları Komitesinde; Müslüman kimliğinin temel değeri olarak insan hakları ihlallerine karşı mücadele, Gençlik Komitesinde; Gençleri sosyal ve ekonomik gelişime daha iyi katılım fırsatları sunarak güçlendirmek,  Kültürel Komitede; İslam Bilim Tarihine Yön Veren Bilim İnsanlarının değerlendirilmesi, Ekonomi Komitesinde ise İslami finansal araçlar kullanılarak İslam İşbirliği Teşkilatı Ortak Pazarı’nın kurulmasına doğru diplomatik simülasyon oturumları gerçekleştirilmiştir. 14 Nisan 2019 Pazar günü ise genel kurul oturumu yapılarak kararlar yazılmıştır. 15 Nisan Pazartesi günü Haliç Kongre Merkezinde İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal ERDOĞAN, Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Dr. Nureddin NEBATİ ve Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya SELÇUK beyefendilerin katılımı ile düzenlenen kapanış programı İstanbul deklarasyonunun (sonuç bildirgesinin) okunması ile son bulmuştur.