Müfredattan Marifete Kültür Nesli (MÜMKÜN) Projesi Toplantısı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mümkün Projesi kapsamında okulumuzda ilk toplantı yapıldı. Yapılan toplantıda Edebiyat, Sahne Sanatları, Sinema, Ses ve Ritim, Anlam ve İstifham Atölyeleri olmak üzere beş farklı dalda atölyeler kurulması için istişarelerde bulunuldu. Genel koordinatör Hüseyin Akın proje hakkında bilgi verdi.

Proje, öğrencilerin öz güven duygularını desteklemek, ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini, gelecek ideali kazanmalarını sağlamak, öğrencilerin sosyal, kültürel ve kişisel becerilerini geliştirmek, millî ve manevi değerleri kazanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.