“Önce Kitap”

25 Nisan 2013 Perşembe Günü “Dünya Kitap Günü ve Kütüphaneler Haftası” münasebetiyle ilk ders saatimizde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz “Önce Kitap” dedi.
Kitabın ve Okuma alışkanlığının önemini vurgulamak, okumayı özendirmek; yayına, yayın hakkına düşünce ve ifade özgürlüğüne saygıyı teşvik etmek; kitabın kültür alışverişini sağlayan, karşılıklı anlayış ve hoşgörüyü geliştiren niteliği ile Dünya barışına hizmet etmek için “Dünya Kitap Günü ve Kütüphaneler Haftası”nda okulumuzda, sınıflarımızda ve kütüphanemizde okuma etkinlikleri düzenlenmiştir.