Osmanlı Arşivi Gezisi

Tarih ve medeniyet bilincimizi güçlendirmek ecdad sevgimizi perçinlemek ve tarihimizi belgelerle en güzel şekilde öğrenebilmek adına okulumuz 10. Sınıflar öğrencileri ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Osmanlı Devlet Arşivlerini ziyaret ettik.

Yüzyıllardır özenle muhafaza edilmiş tapu ve nüfus kayıt defterlerini devletler arası mektupları hattı hümayunları ve yazılı antlaşmaları arşivde görev yapmakta olan işinin ehli görevliler rehberliğinde inceleyip üzerlerine özenle işlenmiş adeta birer medeniyet esintisi olan süslemeleri müşahade ettik.