Pat ve Bilişsel Becerileri Geliştirme Sistemi

Okulumuzda 18.11.2018 tarih ve 22108122 sayılı kaymakamlık makamı onayı ile ortaokul öğrencilerimize yönelik olarak Bilişsel Becerileri Geliştirme Sistemi uygulamalarına başlanmıştır.  

1 Aşama: Öğrencilerimizin hazır bulunuşluklarını tespit amacıyla PAT (Profil Analiz Testi) uygulanmıştır. Belirli zaman aralıklarıyla yıl içinde 4 defa yapılacak olan Profil Analiz Testi uygulamaları öğrencilerde var olan dikkat, mantık, akıl yürütme, algılama ve işlem becerisi gibi yeteneklerin hangi düzeyde olduğunu ve bilişsel aktivite uygulamaları ile hangi düzeyde arttığını tespit edilecektir.

2.Aşama: Bilişsel Becerileri Geliştirme Sistemi ve PAT bulgu-önerilerini içeren karneler ile ilgili detayları velilerimiz ile paylaştığımız bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıya sistemin eğitim koordinatörlüğü de destek vermiş olup Bilişsel Becerilerin gelişimi ile ilgili velilere düşen görevler ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır.

3.Aşama: Ortaokul öğrencilerimiz ile sınıf ortamında okul rehber öğretmenimiz Bilişsel Becerileri Geliştirme Aktivite Kitabında yer alan uygulamaları gerçekleştirecektir. Derslerde uygulamalara yaklaşım, perspektif genişletme ve kaygıyı düşürücü rehberlik çalışmalarının yapılmasının yanında eve uygulama örnekleri de gönderilerek çalışmalara veli katılımı da sağlanacaktır. Her kitabın bitimiyle beraber profil analiz test uygulaması ile öğrencimizde ki gelişimin takibi yapılacaktır.