Prof Dr. Ahmet Yücel’in Okulumuzu Ziyareti

29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Ahmet Yücel, 23 Mayıs 2019 tarihinde öğrencilerimizle bir araya geldi. Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Programının hedefleri, akademik kadrosunun özellikleri ve öğrencilerine sunduğu imkânlar konusunda öğrencilerimizi bilgilendiren Prof. Ahmet Yücel, İslami İlimler-ilahiyat eğitimi almanın ehemmiyeti üzerinde de durdu.