T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Gezisi

Okulumuz 10 – A sınıfı öğrencileri Tarih Öğretmeni Yemen GÜLER eşliğinde Başkanlık Osmanlı Arşivleri’ne bir gezi düzenlemişlerdir. Bu gezi ile öğrencilerimiz hem Osmanlı Devleti’nin arşivlerini inceleyerek ecdadımızın kurduğu devletin büyüklüğünü görme şansı elde etmişler hem de Türkiye’de arşivcilik çalışmaları hakkında bilgi almışlardır.

Gezide ilk olarak Başbakanlık Osmanlı Arşivleri tarafından hazırlanan bir tanıtım filmi izletildi. Daha sonra arşivde yapılan çalışmalar yerinde incelendi. Gezinin bu bölümünde Arşiv’de yer alan Kütüphane, Restorasyon Bölümü, Tasnif Bölümü, Araştırma Bölümü, Kitap Satış Bölümü gezildi. Arşiv bahçesinde öğrencilerimiz hem dinlenme imkanı buldular hem de Arşiv görevlilerinin ikram ettiği çaylarını içtiler.