Topkapı Sarayı Müzesi Gezisi

Sosyal Bilgiler Dersindeki “Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnek verir” kazanımı kapsamında 7. sınıf öğrencilerimizle rehber eşliğinde Topkapı Sarayı Müze gezisi yaptık.

Gezi, kültürel mirası ve sanatı anlama, sevme ve koruma kültürünün yerleşmesi konusunda öğrencilerimize katkı sağladı.

Farklı kültürlere saygı duyma, çeşitliliğin değerini anlama, empati kurabilme ve toplumun normlarını anlama gibi sosyal farkındalık unsurları Topkapı Sarayı Müze Gezisi ile öğrencilerimize hissettirilmiş oldu.