Veli Akademileri – Dr. Fatih Usta Semineri

Akademisyen Psikoterapist Dr.Fatih USTA,  okulumuz öğrenci velileri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Veli Akademileri projesi kapsamında, 30.11.2019 Cumartesi günü “Kişilik Gelişiminin Hataya ve Ergenliğe Yansılamaları” konulu seminerde ile bir araya gelmiştir.  Kişilik Gelişimindeki faktörlerin yaş evreleriyle bağlantılı olarak oluşum seyri ve çevre faktörünün kontrol edilebilme özelliğine vurgu yapan Psikoterapist Dr.Fatih USTA, deneyim paylaşımları ile kişilik gelişimine dair temel kavramları somutlaştırarak velilerimize aktarmıştır. Yoğun katılımın gerçekleştiği bu verimli seminerde, velilerimiz aktif katılım göstererek konuyla ilgili sorunlarına cevap bulmuşlardır.